İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Satış Sözleşmesi

Taşınmazın satın alınması ve bedelinin ödenmesi konusunda vaad ile taahhütlerini içeren resmi belgeler satış sözleşmesi olarak adlandırılırlar. Noter tarafından düzenlenen bu belgeler tapu kütüğüne şerh ettirilmek zorundadır. Aksi takdirde bu belgeler geçersiz olarak sayılır.

Satış vaadi gayrimenkulün vaad lehtarından başkasına da satılabilir. Fakat bu tür durumlarda satış vaadi lehtarı, vaadi sebebiyle doğan haklarını gayrimenkul sahibine karşı dava yolu dışında bir yol ile kullanamaz.

Satış vaadi şerh tarihinden sonra 5 yıl geçince tamamen hükümsüz hale gelir. İlgili müracaat üzerine ise tapu sicilinden silinmeye başlar.

Tapu sicili şerhinden sonra 5 yıl içerisinde taraflar Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurarak mülkiyet nakletmeleri konusunda gerekli olan senetleri imzalamalıdır. Taşınmaz malikin işlemlerden geçirilmemesi durumunda taşınmazın yer aldığı mahkemeye başvurularak ferağa icbar davası açılabilir. Böylelikle taşınmazın tesciline karar alınması talebinde bulunabilirsiniz.

Mal sahiplerinin vermiş olduğu genel vekaletnameler çerçevesinde vekil tarafından satış vaadi sözleşmesinin yapılabilmesi mümkün değildir. Satış vaadi sözleşmesinin yerine getirilebilmesi için vekilin tam yetki almış olması gereklidir.

Yararlı Bilgiler
0212 677 94 64

revizyongayrimenkul.com.tr, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir